Over ons

Anne Goossensen

Anne Goossensen

Prof. dr. Anne Goossensen doet onderzoek naar rouw, rituelen, zorgrelaties, luister-intelligentie, compassionate communities en vrijwilligers. “Er is al veel bekend over methoden van begeleiding voor mensen met verschillende typen rouw. Het lectoraat aan HBO Drechtsteden richt zich qua onderzoek op relationele vaardigheden bij rouw en verliesbegeleiding: de kwaliteit van het luisteren en de compassie voor de rouwende persoon. De afgelopen jaren zijn er belangrijke theoretische impulsen geweest op dit vlak, die nu vragen om implementerend en evaluerend praktijkonderzoek.“ 

Anne studeerde psychologie en werkt sinds 2010 als hoogleraar Informele zorg en zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Sinds 2021 is ze part-time gedetacheerd vanuit de UvH naar HBO Drechtsteden als Lector Transitie, Rouw en Verlies. Het Expertisecentrum Luisteren is onderdeel van dit lectoraat, naast een kenniskring met projecten en promovendi. In haar vrije tijd is Anne initiatiefnemer van Villa TrösT, een compassionate community met vrijwilligerszorg voor mensen in de rouw in Dordrecht.

Corine Jansen

“Narratief Luisteren biedt ons de mogelijkheid om te vertragen, te verdiepen en kritische aandacht te hebben voor de verhalen die mensen delen. Ik luister dan ook het liefst MET mensen en niet NAAR mensen. Dat is voor mij een ethische keuze: een wijze van luisteren die hiërarchie afvlakt en grenzen overstijgt. Ik wil een omgeving creëren die ‘alleen’ onze menselijkheid omvat. Ik ben gespecialiseerd in het aangaan van een gesprek met mensen met een niet-directieve wijze van spreken. De afgelopen dertien jaar ben ik getraind in het luisteren naar zowel inhoud als vorm, om mij bewust te zijn van genre, dictie, metafoor, tijd en ruimte, toon en stemming om complexe verhalen te volgen terwijl ze worden verteld.”

Corine studeerde Communicatie en is sinds 2009 nationaal en internationaal actief op het terrein van Luisteren. Zij begon als Chief Listening Officer bij het Radboudumc in Nijmegen. Momenteel werkt, traint en geeft zij lezingen voor diverse organisaties en instituten. Sinds 2014 mag zij de titel Certified Listening Professional dragen na afronding van haar éénjarige opleiding bij de International Listening Association. Zij studeerde af op het onderwerp Narratief Luisteren naar mensen met een fysieke ziekte.

Zij deed haar training ‘What is your story?’ bij Narativ Inc in Londen.

In 2021 won zij de ‘Hall of fame Award’ voor al haar werk in Luisteren tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Listening Association.

Marije van den Bogerd

“Binnen het Expertisecentrum Luisteren hoop ik mijn huidige kennis in te kunnen zetten om deelnemers te enthousiasmeren en hen te stimuleren nog sterker in verbinding te treden met de Ander. Echt luisteren helpt daarbij. Ik ga onderzoeken hoe we de kwaliteit van luisteren kunnen verbeteren en versterken. Want hoe beter we worden in luisteren, hoe beter we elkaar zullen begrijpen; en hoe meer begrip hoe beter de communicatie en interactie tussen mensen.”

Als afgestudeerd sociaal- en organisatiepsycholoog heeft Marije een sterke belangstelling voor de interactie tussen mensen onderling en de interactie tussen mensen en de organisaties waarin zij werken en de omgeving waarin zij leven. In verschillende rollen bij verschillende werkgevers heeft zij in de praktijk ervaring opgedaan met vraagstukken waarbij deze interacties soms goed, maar helaas soms ook minder goed verliepen. Daarvoor heeft zij passende interventies en oplossingen ontwikkeld. Langs deze weg heeft zij zich gespecialiseerd in gedragsverandering van mensen en het begeleiden van medewerkers en organisaties bij ontwikkel- en veranderprocessen.